Småföretagare och politiker

Jag heter Latifeh Amiri och bor sedan många år i Sollentuna kommun. Jag har varit egen företagare i 20 år och fritidspolitiker i 3 år. Som entreprenör har jag startat och drivit flera företag med framgång. Mitt intresse för politik väcktes egentligen av alla krångliga regler som jag mötte som småföretagare. Istället för service möttes jag ofta av stelbent byråkrati och oförståelse.

Jag tror vi behöver politiker som delar vår vardagssyn och vet hur det är att leva som företagare. Det är otroligt roligt men kan också vara stressigt och prövande. Som politiker vill jag kunna påverka för ett bättre företagsklimat präglat av bättre service, lägre trösklar och större förståelse. Småföretagare är en av våra viktigaste tillväxtmotorer och utan oss skulle vi inte kunna ha den välfärd vi avnjuter idag.

Utan våra företag stannar Sollentuna. Sollentunas företag bidrar med flera miljarder varje år i skatteintäkter och måste behandlas därefter. Som politiker ska vi eftersträva regellättnader och göra vad vi kan för att det är så enkelt som möjligt att starta och driva företag. Ett gott företagsklimat leder till fler företag som i sin tur ger fler människor möjlighet till egen försörjning och bidrag till det gemensamma skattekollektivet på vilken vår välfärd vilar.

Jag vill driva politik som baseras på människors frihet och möjlighet att förverkliga sina drömmar och bli en del av vårt gemensamma välfärdssamhälle. Jag vill driva moderat politik eftersom vi är det enda parti som tror på människors styrka att av egen kraft uppnå sina drömmar.  

Vi befinner oss just nu i ett krisläge. Utöver hälsan hotas tusentals företag och med dem oräkneliga jobb. Sollentuna kommun kommer göra vad man kan för att underlätta för företag och jag hoppas innerligt att regeringen kommer göra detsamma. För vi kommer ta oss genom den här krisen, och då vill vi ha våra företag kvar.

Latifeh Amiri
1:e Vice ordförande Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Styrelseledamot Företagarna i Sollentuna