Snöröjning är av högsta prioritet

Vi vill underlätta för att du ska kunna ta dig fram till fots, med cykel, bil och med kollektivtrafiken i Sollentuna.

Ⓜ️ Större trafikleder, gator med busstrafik och de stora gång- och cykelvägarna plogas först och saltas när det finns risk för halka.

Ⓜ️ Därefter plogas övrigt vägnät, gång- och cykelvägar.

Ⓜ️ Vid ihållande snöfall kan det ta längre tid för snöröjningen.

Ⓜ️ Snövallar vid till exempel övergångsställen tas bort efter plogning.

Ⓜ️ Trafikverket ansvarar för snöröjning av E4 (inklusive på- och avfarter), Danderydsvägen och Norrortsleden.

Ⓜ️ Fastighetsägaren ansvarar själv för att ta bort snövallar vid infarter och brevlådor.

Här finns mer information att läsa om hur snöröjningen fungerar i vår kommun! https://www.sollentuna.se/trafik–resor/Snorojning/