Socialnämnden i Sollentuna satsar på förebyggande verksamhet – Marie Hård berättar!

Föräldrastöd

Ett av de områden där vi har en omfattande förebyggande verksamhet är föräldrastöd. Föräldrar kan få stöd och vägledning i sitt föräldraskap – enskilt eller i grupp.

iKOMET

iKomet är en webbaserad version av Komet, en föräldragrupp för dig som upplever dagliga konflikter med ditt barn. Gruppen innebär att du som förälder jobbar individuellt på hemmaplan med stöd av en web-behandlare.

Familj- och förskoleteamet

Är till för dig som har barn mellan 0-5 år och samarbetar med pedagoger vid förskolor och familjedaghem. Teamet är ett komplement till förskolans egna resurser och erbjuder föräldrastöd enskilt och i grupp.

Skol- och familjeteamet

Samarbetar med skolorna på motsvarande sätt som ovan. De riktar sig till dig som har barn mellan 6 och 18 år.

Familjecentraler

En familjecentral är ett familjens hus, en mötesplats för barnfamiljer i ett bostadsområde. Kommunen har tre familjecentraler, i Edsberg, Rotebro och i centrala Sollentuna på Mässvägen.

Familjerådgivning

Om man befinner sig i en relationskris kan man vända sig till Familjerådgivningen. De har fokus på parrelationen och kan ge vägledning.

Familjerätt

Hit vänder man sig för att bekräfta föräldraskapet till ett barn. Man vänder sig också hit om man vill adoptera eller behöver hjälp med att komma överens om vårdnad, boende och umgänge för barnen.

Fältteamet

Fältteamet finns för att stödja ungdomar och föräldrar och arbetar med mycket uppsökande verksamhet utomhus under kvällstid. Den som är ung kan vända sig hit för att prata med en vuxen och föräldrar kan vända sig hit om man är orolig för sitt eller någon annans barn.