Sollentuna ska bli Sveriges renaste kommun

Det är viktigt att sköta om det vi har. Att det är rent och snyggt i Sollentuna är av högsta prioritet då det ska vara trivsamt att vistas här. Vi fortsätter därför städresan, och månad för månad blir det bättre.

Kommunen har därför bland annat genomfört detta:

  • Skrivit avtal med ett professionellt klottersaneringsföretag för att snabbare får bort denna skadegörelse.
  • Skrivit nytt avtal med en aktör som ska visa på våra ökade ambitioner inom städning av både gator och grönytor.
  • Fattat beslut om att öka ambitionen med att rensa upp gång- och cykelstråk från växtlighet som påverkar trygghet och trafiksäkerhet.