Sollentuna vinnare av Sveriges Kvalitetskommun!

Sollentuna vinnare av Sveriges Kvalitetskommun

På Kvalitetsmässan i Göteborg den 12 november stod det klart att Sollentuna vann utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun år 2019. 🎉

Valet av Sollentuna grundar sig dels på ett gott resultat i Kommunkompassen, det analysverktyg som mäter kommunens styrkor och förbättringsområden inom ett stort antal områden, dels den resultatanalys som Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har gjort av ett antal olika resultatmått hämtade ur projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

Juryn bestod av en expertgrupp inom SKL och dess motivering löd: ”Sollentuna har i sin styrning tre övergripande mål: Trygghet och välfärd genom livet, Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt och Attraktiv och effektiv organisation. Ett väl fungerande samspel mellan politiker och tjänstepersoner samt ett tydligt styrsystem är några av orsakerna till att dessa mål genomsyrar organisationen och ger kraft för att kunna ge brukarna god service till rimlig kostnad. En god finansiell styrka, hög kvalitet och låga kostnader inom flera verksamheter gör att Sollentuna lättare kan möta flera av de utmaningar som kommunsverige står inför idag.”

– I grunden handlar det om att vi driver ett målmedvetet kvalitetsarbete med en tydligt uttalad vision om att bli Sveriges mest attraktiva kommun. För att nå fram till visionen krävs en helhetsstruktur där planering, uppföljning, analys och åtgärder bildar ett kretslopp. Inget av detta vore möjligt utan en tydlig politisk viljeinriktning med fokus på ansvarsfull ekonomi, höga ambitioner och regelbunden uppföljning av verksamheterna. Kvalitetsarbetet står i fokus i vår strävan att bli lite bättre varje dag. För att lyckas måste vi utmana oss själva, vara lyhörda för feedback men också lyfta det vi gör riktigt bra.

– Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande