Sollentunahem – vi gör var dag bättre

Maria Stockhaus
Maria Stockhaus

Sollentunahem och dess bestånd ägs av alla skattebetalare i Sollentuna. Som bolag har vi en skyldighet gentemot alla kommuninvånare att bedriva en effektiv verksamhet som inte bara tillgodoser våra hyresgästers behov utan även tar ansvar för den framtida bostadsförsörjningen i kommunen.

Under de senaste fyra åren har det skett stora förändringar inom bolaget. Från att ha varit ett rent förvaltande bolag har vi nu gjort en stor omställning till ett med produktionskapacitet och med en plan om att bygga 1500 nya lägenheter till år 2029. Det är ett ambitiöst mål, men vi känner stor tillförsikt att vi kommer nå dit.

Jag får ibland frågor varför vi inte bygger mer i Sollentunahem. Inte sällan från den politiska oppositionen, som tycker vi saknar ambition och sätter för låga mål. Vårt ansvar för nya bostäder inkluderar en ansvarsfull ekonomisk kalkyl som inte belastar dig som skattebetalare och hyresgäst mer än absolut nödvändigt. Det vore oansvarigt av oss som politiker och som bolag att tvinga fram nybyggnationer som omedelbart efter färdigställande måste avskrivas med flera miljoner. Har man en outtömlig skattkista av potentiella skattehöjningar är det förstås inget problem men min ideologiska grundinställning är att vi som politiker måste försvara och säkerställa att varje inhämtad skattekrona från er Sollentunabor hanteras varsamt och ansvarsfullt. Nedsidan av det är att projektering och nybyggnation kan ta lite längre tid.

Vi hyser stor tillförsikt till bostadsutvecklingen i Sollentuna. Nyligen antog kommunfullmäktige nya direktiv för Sollentunahem som inte bara fastställer byggtakten för 1500 nya lägenheter till 2029 utan även förbinder oss även till att bygga ytterligare 30-40 lägenheter årligen framgent.

I skrivande stund kan jag meddela att vi planerar för fler ungdomsbostäder i Häggvik vilket är mycket glädjande då vi vet att detta är en särskilt utsatt grupp som ofta förbises i bostadsdebatten.  Ungdomar konkurrerar med övriga grupper på bostadsmarknaden, men trängs ofta undan eftersom de många gånger saknar kötid, kontakter eller tidigare bostad med bytesvärde.

Sollentunahem tar trygghet på stort allvar. En viktig del i detta är att veta vem som bor och rör sig i ens hus. 2016 inledde Sollentunahem en satsning mot olovlig andrahandsuthyrning, och har sedan dess återtagit ett stort antal hyreskontrakt från personer som brutit mot reglerna. Det betyder att fler lägenheter hamnar i bostadskön där de ska vara och en ökad trygghet för boende och närområdet.

Maria Stockhaus
Ordförande Sollentunahem