Sollentunas ekonomi fortsätter vara urstark

Mot slutet av året ser vi att Sollentuna kommer gå in i 2022 med ett urstarkt resultat. Vi moderater kommer alltid värna den långsiktiga finansieringen av välfärden och ta ansvar för att varje skattekrona används där den gör mest nytta. Med ett prognostiserat resultat på 5,8 procent ser årets resultat ut att bli ett av Sollentunas starkaste på länge.En stark ekonomi är den enskilt viktigaste förutsättningen för att inte ta ut mer kommunalskatt än nödvändigt och att klara investeringar i skola och äldreomsorg. Genom begränsade lån ser vi till att inte skuldsätta framtidens Sollentunabor. Moderaterna värnar om ekonomin – på kort och lång sikt.