Ställ upp för småföretagarna

24 år gammal bestämde jag mig för att starta eget. Det fanns de som avrådde mig. Långa arbetsdagar, begränsad social trygghet och tung ansvarsbörda användes som motivering. Det ändrade inte mina planer. När jag drog igång som egen företagare i taxinäringen fann jag snabbt fördelarna i att själv bestämma över arbetstider, prioritera mellan uppdrag och sortera i leverantörsavtal. Snabbt lärde jag mig innebörden av ord som likviditet, F-skatt och periodiseringsfonder.

Dagskassorna kunde variera högt och lågt, men det jämnade som regel ut sig i slutet av månaden. Allt handlade om att ha kostnadskontroll över ekonomin på årsbasis. Inte minst för att räkna ut den egna lönen. Vissa månader var det skralt i plånboken, andra månader blev det mer. Jag förväntade mig inte att bli förmögen som enskild näringsidkare. Viktigast var att klara överlevnaden. Därför var jag beredd att arbeta hårt och göra uppoffringar i form av begränsad semester och mindre socialt liv. Så länge debet och kredit gick ihop.

Att få ett plusresultat var min ambition vilket jag lyckades med under mina fem år som egen. Baksidan av att vara företagare var fördomar och attityder från myndighetshåll. Bara att starta upp företaget tog månader av utdragna handläggningstider för tillståndshantering och registrering. Mest häpen blev jag i ett av mina samtal med Skatteverket. Tjänstemannen menade bestämt att alla företags omsättning växer från år till år, och därför räknades F-skatten upp automatiskt. Företagaren och myndigheten levde i olika världar.

I coronakrisens spår balanserar många småföretagare mellan överlevnad och konkurs. Nu handlar det om att vi tillsammans gör allt vi kan för att stötta företagen varför kommunen har tagit fram ett särskilt stödpaket. Det handlar om anstånd med hyresbetalningar, möjlighet att öppna upp för uteserveringar innan säsongsstart, skjuta upp kommunens tillsynsbesök, korta kommunens betaltid på inkomna fakturor till endast sju dagar. Vi för även dialog med privata fastighetsägare om att underlätta hyresbetalningar för lokala företag under en övergångsperiod. Åtgärderna syftar till att stärka företagens likviditet.

Småföretagen i Sollentuna skapar över 14 000 jobb och bidrar med 1,2 miljarder i kommunala skatteintäkter. Vi behöver hjälpas åt för att företagen ska klara sig genom krisen. Stötta din lokala företagare så att vi säkrar tillväxten, jobben och välfärden. Mår småföretagarna bra mår hela Sollentuna bra.

Henrik Thunes
Kommunstyrelsens ordförande
(Egen företagare 1996-2001)