Stora satsningar på förskola och skola i budgeten 2018

Sollentuna ska ha Sveriges bästa skolor.

Förskolan ska vara trygg och ha ett bra pedagogiskt innehåll och grundskolan ska vara fri från mobbning och kränkningar och ge alla elever samma möjligheter att lyckas i livet. Därför görs nu följande satsningar i budget 2018 förutom den tidigare beslutade förstärkningen på 10 miljoner kronor:

🔹15,9 mkr i generell förstärkning till barn- och ungdomsnämnden
🔹9,9 mkr i särskild satsning på förskolan
🔹7,3 mkr till höjd check och peng för grundskolan
🔹1,2 mkr till stärkt elevhälsa

– Det är glädjande att det satsas ordentligt på förskolan och skolan i budgeten för 2018. Tack vare de extra resurserna kan vi tillsammans med våra kompetenta lärare och annan personal fortsätta att utveckla Sollentunas skolor till att bli de bästa i landet, säger Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Alla barn i Sollentuna förtjänar en trygg och bra skolgång som ger dem kunskaper att lyckas i livet och därför är de här satsningarna så viktiga. Vi har fantastisk personal i våra skolor som också förtjänar de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.