Vi behöver höja – inte jämna ut kvaliteten i skolan!

Vi löser inte skolans kvalitet genom att flytta runt barn på grund av deras bakgrund, eller att tvinga in ungdomar på utbildningar de inte vill läsa. Soley Aksöz Lithborn (M) utbildningsnämndens ordförande skriver i Svenska Dagbladet tillsammans med moderata kollegor i länet om det fria skolvalet och hur viktigt det är att värna det. Utredningarna ”Likvärdig skola” och ”Gymnasieutredningen” skulle båda markant minska elevens möjlighet att styra över sin val av skola och utbildning.

https://www.svd.se/skolans-kvalitet-bor-hojas–inte…