Vi kräver trygghetskameror i Edsberg

Vi ser en oroande utveckling i Edsberg, med ökad brottslighet och allt grövre brott. Under söndagen blev en ambulans så pass vandaliserad att den inte längre var körbar. Att ge sig på blåljuspersonal kommer vi moderater aldrig acceptera och vi har under lång tid krävt ytterligare skärpningar av straff för den typen av kriminalitet.

Brott mot blåljuspersonal är direkt samhällsskadlig. Om ambulanspersonal inte vågar röra sig i vissa områden utan polisiär eskort kan det leda till att människoliv går förlorade.Kommunen har tillsammans med polisen kraftsamlat i Edsberg. Alla våra trygghetsskapande resurser har ökat sin närvaro i området. Mobila fritidsledare, socialtjänstens fältteam och väktare rörs sig regelbundet i centrum.

Men kommunens uppgift är i grunden inte brottsbekämpning. Det ansvaret ligger ytterst på staten.Vi saknar fortfarande trygghetskameror i området, trots att vi upprepade gånger efterfrågat detta. Så länge inte det finns kameror på plats är polisen beroende av vittnen eller teknisk bevisning – något som ofta saknas vid den här typen av brottslighet.