Vi Moderater värnar om mångfald av boendeformer

Svar på insändare ”Bostad är en mänsklig rättighet” i Mitti den 24 mars. Det är beklagligt att se hur oppositionsrådet Joakim Jonsson (S), sin vana trogen, kommer dragandes med den ena bluffen efter den andra.

Vi Moderater värnar, till skillnad från Socialdemokraterna, om mångfald av boendeformer med inslag av allt från hyresrätter och bostadsrätter till småhus och villor. Om vi nu håller oss till hyresrätten (den enda boendeform Socialdemokraterna vurmar för) så har vi beslutat att Sollentunahem ska bygga 1 500 hyresrätter.

Samtidigt vill vi att bolaget säljer en tredjedel av befintliga hyresrätter till privata hyresvärdar för att skapa mångfald och valfrihet för hyresgästen. Summa summarum blir det alltså fler hyresrätter och inte färre som Joakim Jonsson felaktigt påstår.

Vi Moderater gör inga besparingar på skola och äldreomsorg. Det är kommunal kärnverksamhet och högt prioriterade områden som vi under många år tillskjutit allt mer medel till. I den senast beslutade budgeten för 2020 tillförde vi 62 miljoner mer till utbildningsnämnden och 23 miljoner mer till vård- och omsorgsnämnden.

Till sist, Moderaterna styr inte Sollentuna själva. Kommunen leds politiskt av oss Moderater tillsammans med våra vänner Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. En allians som trivs ihop, tar ansvar tillsammans och inte förvränger verkligheten.

Henrik Thunes
Kommunstyrelsens ordförande