Vi ska fortsätta vara en av Sveriges bästa skolkommuner

Moderaterna i Sollentuna visar ännu en gång att skolan är av högsta prioritet. Trots den tuffa tid som vi nu befinner oss i väljer vi förstås att fortsätta satsa på skolan i Sollentuna. Vi har målsättningen att kunna fortsätta ge våra elever i Sollentuna en så framgångsrik utbildning som möjligt, och att vi även framöver ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner är av högsta prioritet.

Vi föreslår därför i vår budget:

Utbildningsnämndens budget tilldelas en ökning på 2.3% jämfört med 2020.

Under 2021 får Sollentunas skolor en satsning på 20 miljoner kronor i förstärkt socioekonomiskt stöd inom skolan samt en förstärkning till förskolan.

Ytterligare tillförs skolan 9 miljoner kronor till lärarlöner inom skolorna