Vi ska inte sänka ambitionerna för Norrvikens sjösportscenter

VI SKA INTE SÄNKA AMBITIONERNA FÖR NORRVIKENS SJÖSPORTSCENTER

Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande (M) kommenterar hur arbetet med Norrvikens sjösportscenter går i helgens upplaga av Mitt i.

– Vägen och parkeringen mellan fotbollshallen och sjösportcentret behöver förbättras, och sjösporten ska inte behöva vänta på det. Vi majoritetsvänner är fortsatt positiva, och det här är en prioriterad fråga, säger han.

– Anledningen till att kommunen drog i bromsen när det gäller Norrvikens sjösportcenter under hösten i fjol var att de anbud som hade kommit in översteg budgetramen. Då kunde vi gå vidare med kraftig fördyring eller en klar försämring av lokalerna, det vill säga att sänka ambitionerna, och det ville vi inte göra. Vi måste säkerställa att de projekt vi genomför i kommunen och stöttar blir så kostnadseffektiva som möjligt, säger Thunes.