Vi väljer att i budget 2018 satsa 7 miljoner kronor ytterligare för att Sollentuna ska bli tryggare

Majoriteten i Sollentuna väljer att i budget 2018 satsa 7 miljoner kronor ytterligare för att Sollentuna ska bli tryggare och några av satsningarna påbörjas redan i år.

➡️Satsningar som påbörjas 2017:
🔹Övervakningskameror i Edsbergs centrum
🔹Närmare 1 miljon kronor till att göra om ”Lovbilen” till en permanent dagbil med väktare som ska vara ute i kommunen 07.00-17.30 och som därmed kompletterar de bilar som ronderar kommunen kvällar och nätter.
🔹1,3 miljoner kronor till anställning av ytterligare fritidsfältare

➡️Satsningar som påbörjas 2018:
🔹3,5 miljoner kronor till utökat förebyggande arbete inom socialnämndens verksamhetsområde
🔹1,5 miljoner kronor till förstärkt skötsel av parker och grönområden

– Genom att göra den här trygghets satsningen om sju miljoner kronor tar vi ytterligare ett steg i vårt trygghetsarbete. Det är en bred satsning som gäller allt från våra utemiljöer till förebyggande insatser. Min förhoppning är att detta ska leda till ett tryggare Sollentuna som håller ihop, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.