Vi värnar om tryggheten på busstorget

Busstorget i Sollentuna är en plats som av många upplevs som otrygg. Vi vill att du ska känna dig trygg var du än befinner dig i Sollentuna. Busstorget är en plats som varit utsatt för mycket otrygghet samt är dåligt upplyst om kvällarna.

Vi föreslår därför:
🔵 Att de tillfälliga trygghetskamerorna på torget förblir där permanent.
🔵 Att väktare ska vara närvarande på busstorget kvälls- och nattetid.
🔵 Att belysningen förstärks på busstorget.